December 10, 2018
  • 3:05 pm Chăm sóc bé vào mùa lạnh
  • 4:08 pm Đau đầu căng thẳng vì ngươi giúp việc
  • 4:08 pm Mỗi nghề một cái khó cái khổ
  • 3:05 pm Trẻ em có tư duy logic từ lúc nào
  • 2:12 pm Phụ nữ ôm đồm công việc biến thành giúp việc

1. Người giúp việc – Đảm bảo về sức khỏe – Đảm bảo lý lịch rõ ràng – Thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình – Đào tạo kỹ năng giúp việc cơ bản và nâng cao 2. Giúp việc – Trực tiếp quản lý người lao động giúp việc – Chịu trách nhiệm […]

READ MORE