February 17, 2019
  • 11:32 am Nhà quản lý tài chính
  • 9:59 am Dịch vụ giúp việc ngày Tết
  • 1:56 pm Tôi đã lấy vợ là giúp việc
  • 3:46 pm Nên có hợp đồng với người Giúp việc?
  • 3:21 pm Đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu

Nguyễn Huyền Bình Quê quán : Tuyên Quang Năm sinh : 1965 Kinh nghiệm giúp việc gia đình  1 năm Muốn tìm việc giúp việc gia đình ,nấu cơm Sức khỏe tốt ,nhanh nhẹn đã có kinh nghiệm làm việc tốt lương yêu cầu 3500.000

READ MORE