December 10, 2018
  • 3:05 pm Chăm sóc bé vào mùa lạnh
  • 4:08 pm Đau đầu căng thẳng vì ngươi giúp việc
  • 4:08 pm Mỗi nghề một cái khó cái khổ
  • 3:05 pm Trẻ em có tư duy logic từ lúc nào
  • 2:12 pm Phụ nữ ôm đồm công việc biến thành giúp việc

Nguyễn Huyền Bình Quê quán : Tuyên Quang Năm sinh : 1965 Kinh nghiệm giúp việc gia đình  1 năm Muốn tìm việc giúp việc gia đình ,nấu cơm Sức khỏe tốt ,nhanh nhẹn đã có kinh nghiệm làm việc tốt lương yêu cầu 3500.000

READ MORE