October 20, 2020
  • 11:32 am Nhà quản lý tài chính
  • 9:59 am Dịch vụ giúp việc ngày Tết
  • 1:56 pm Tôi đã lấy vợ là giúp việc
  • 3:46 pm Nên có hợp đồng với người Giúp việc?
  • 3:21 pm Đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng, Tổ chức lao động thế giới ILO tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo Tham vấn đề hợp đồng tiêu chuẩn đối với lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam. Tại hội […]

READ MORE
DMCA.com Protection Status