October 20, 2020
  • 11:32 am Nhà quản lý tài chính
  • 9:59 am Dịch vụ giúp việc ngày Tết
  • 1:56 pm Tôi đã lấy vợ là giúp việc
  • 3:46 pm Nên có hợp đồng với người Giúp việc?
  • 3:21 pm Đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu

1. Người giúp việc – Đảm bảo về sức khỏe – Đảm bảo lý lịch rõ ràng – Thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình – Đào tạo kỹ năng giúp việc cơ bản và nâng cao 2. Giúp việc – Trực tiếp quản lý người lao động giúp việc – Chịu trách nhiệm […]

READ MORE
DMCA.com Protection Status