October 20, 2020
  • 11:32 am Nhà quản lý tài chính
  • 9:59 am Dịch vụ giúp việc ngày Tết
  • 1:56 pm Tôi đã lấy vợ là giúp việc
  • 3:46 pm Nên có hợp đồng với người Giúp việc?
  • 3:21 pm Đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu

Nguyễn Huyền Bình Quê quán : Tuyên Quang Năm sinh : 1965 Kinh nghiệm giúp việc gia đình  1 năm Muốn tìm việc giúp việc gia đình ,nấu cơm Sức khỏe tốt ,nhanh nhẹn đã có kinh nghiệm làm việc tốt lương yêu cầu 3500.000

READ MORE
DMCA.com Protection Status