November 29, 2020
  • 11:32 am Nhà quản lý tài chính
  • 9:59 am Dịch vụ giúp việc ngày Tết
  • 1:56 pm Tôi đã lấy vợ là giúp việc
  • 3:46 pm Nên có hợp đồng với người Giúp việc?
  • 3:21 pm Đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu

Hiện nay trong xã hội ta hình thành nhiều hình hình thức doanh nghiệp khác nhau. Hình thức doanh nghiệp tư nhân, Công ty gia đình phát triển mạnh. Đi đôi với các hình thức doanh nghiệp này thì Bảo hiểm xã hội cũng được vận dụng linh hoạt để đem lại những lợi ích thiết thực cho mỗi công dân.

Đóng Bảo hiểm xã hội  tự nguyện để hưởng lương hưu được nhiều người dân áp dụng trong nhiều trường hợp. Chúng ta cùng nghiên cứu kỹ vấn đề này.

Mọi người cùng tham gia đóng Bảo hiểm tự nguyện

1 Có 6 cách người lao động có thể áp dụng đóng Bảo hiểm xã hội.

Theo khoản 1, Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định thì hiện nay, có 6 cách mà người lao động có thể áp dụng đóng BHXH để được hưởng lương hưu.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

– Đóng hằng tháng;

– Đóng 3 tháng một lần;

– Đóng 6 tháng một lần;

– Đóng 12 tháng một lần;

– Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

– Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

  1. Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

– Đóng hằng tháng = 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 27,8 triệu đồng).

– Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần = 22% mức thu nhập tháng nhân với 3 đối với phương thức đóng 03 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 06 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

– Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

– Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

+ Dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

+ Hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

+ Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

Số tiền hoàn trả cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).

Hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện
  1. Nhà nước hỗ trợ cụ thể là bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo

Bảo hiểm xã hội  Việt Nam cho biết, từ 1-1-2018, người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng Bảo hiểm xã hội  hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Đây được xem là một trong những giải pháp thu hút đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Cụ thể, Nhà nước hỗ trợ cụ thể là bằng 30% đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo; hỗ trợ 25% đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác.

Với người tham gia Bảo hiểm xã hội đóng theo phương thức một lần, số tiền hỗ trợ cho những năm còn thiếu được Nhà nước chuyển toàn bộ một lần vào quỹ hưu trí và tử tuất trong cùng năm đóng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết, thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội  tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Chậm nhất đến ngày 31-12 hàng năm, cơ quan tài chính căn cứ quy định về phân cấp quản lý ngân sách của địa phương và bảng tổng hợp đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, kinh phí ngân sách nhà nước do cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển đến phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí hỗ trợ vào quỹ Bảo hiểm xã hội của năm đó.

Việc hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội của Nhà nước đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện từ ngày 1-1-2018. Không hỗ trợ tiền đóng đối với thời gian đóng Bảo hiểm xã hội  tự nguyện trước ngày 1-1-2018, trừ trường hợp đóng một lần cho những năm còn thiếu.

  1. Mức hưởng Bảo hiểm xã hội tự nguyện

– Chế độ hưu trí:

Năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng Bảo hiểm xã hội.

Trong đó, nếu lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ mỗi năm thì được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

– Chế độ tử tuất

Trợ cấp mai táng:

Người lao động đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; người đang hưởng lương hưu thì khi từ trần, người thân được trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Trợ cấp tuất:

Người lao động đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, đang bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội  người đang hưởng lương hưu thì khi từ trần, người thân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tính theo số năm đóng Bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập đóng Bảo hiểm xã hội cho những năm đóng Bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Tùy theo hoàn cảnh từng người ta có thể chọn một hình thức bảo hiểm tự nguyện cho mình để yên tâm khi về già không phải phụ thuộc vào con cháu.

 

RELATED ARTICLES
DMCA.com Protection Status